INJABULO ISIKOLE SASEMSHWATHI SIGAXABEZWA NGOMSHINI

iMeya yalo Mkhandlu uBaba uMandla Zondi ubongele isikole iKupholeni Sec School eKwaSwayimane kaward 11 oholwa ngu Cllr. Mthoko Mbhele. Lesikole siklonyeliswe nge Industrial Printer inkampani iSBD Business Solution ngokuba isikole esibe most improved school kuma results ka 2022 NSC.

Besisuka ku 18.5% Saya ku 71.9% kwimuphumela ka Matric wangonyaka odlule. UMeya ubonge zonke izinhlaka ezibamba iqhaza ekuthuthukiseni imfundo,kubalwa ubuholi bendabuko kanye nama Ward committees.