uMngeni Water kanye neLinda Sibiya Foundation baxosha ikati eziko eMshwathi

Sibusiso Mkhithi

ULinda Sibiya owaziwa kakhulu emsakazweni ukhozi FM ngelika Mr Magic, usebenze ngokubambisana noMngeni Water ukusiza abantu abantulayo eMshwathi.

Banikeze abantu baseMshwathi amagrosa. Baphinde balekelela ngemiFundaze kwizingane eziphase umatikuletsheni . lezi zingane zikwazile ukubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Akugcini lapho , sekuzovulwa amaHhovisi eLinda Sibiya Foundation kwi Tusong Centre yakaMasipala khona eMshwathi. “ sizolekelela abantwana abafuna umsebenzi ngokuthi sibafundise ngokubhalwa  kwe CV ehlelekile,  ukungena kwi Internet Mahhala, (Free Wi-Fi), sibafunise umsebenzi khona kwi internet, sibalekelele ekufothokhopheni amaCV  baphinde bakwazi ukuthumela izicelo zabo noma kuphi lapho kunesidingo khona siphinde sicije intsha ngokulungela ukuya kwi interview” kusho uLinda Sibiya.

Imeya yoMshwathi uSiphindile Mbhele ubongele abantu baseMshwathi ukuthi bathole leli thuba eliyingqayizivele abalinikezwa uLinda ngokubambisana noMngeni Water.